top of page

Sessie 1

Sessie 1 is het kennismakingsgesprek

Hierin wordt uitgebreid kennis gemaakt met wie ik ben en bespreken we de werkwijze, het aantal sessies, wanneer de sessies doorgaan,..

Sessie 2

Intake fase

In deze fase wordt er aan de hand van testing en observatieschalen gekeken naar de moeilijkheden en mogelijkheden. Zo krijgen we een zo goed mogelijk beeld van het functioneren. Aan de hand van deze intake stellen we samen doelen op. 

Sessie 3,4,...

De behandeling

Tijdens de behandelingsfase gaan we samen aan het werk aan één van de vooropgestelde doelen. Hier gaan we verschillende handelingen/ vaardigheden aanleren, herbekijken,... 

Evaluatie

De doelen worden tussentijds geëvalueerd en aangepast waar nodig. Op aanvraag kan er op elk tijdstip een evaluatiemoment plaats vinden. 

bottom of page