top of page

Cognitieve problematiek

Na chemotherapie kunnen er geheugen- of concentratieproblemen optreden. Dit wordt weleens het chemo brein genoemd. 

Mobiliteit

Info over aanvraag mobiliteitshulpmiddelen en VAPH. 

bijvoorbeeld na een amputatie,...

Arbeidsrehabilitatie

Hulp bij het terugkeren naar de werkvloer + inoefenen van verschillende handelingen. 

Kan eventueel op de werkvloer zelf wanneer u dit wenst. 

Fysieke problematiek

Fysieke ongemakken zoals chronische pijn, beperkte armfunctie na borstkanker, verminderde spierfunctie, bekkeninstabiliteit,...

Hulpmiddelen advies

Advies rond verschillende hulpmiddelen (eten en drinken, vrije tijd, antidecubitus,...) + woningaanpassingen

Evenwicht activiteit-rust 

Terug vinden van routine in het dagelijks leven. (Belast- belastbaarheidsmodel)

ADL- taken

 

Begeleiding in het inoefenen van de Activiteiten Dagelijks Leven. 

Sociale re-integratie

Terug kunnen participeren in de maatschappij. 

Informatie over verschillende voorzieningen in de buurt + lotgenoten contact

bottom of page